Leren ‘Googlen’ met de landen van Afrika

Informatie kunnen opzoeken is een van de digitale vaardigheden. In deze les leren de kinderen Googlen aan de hand van Afrikaanse landen.

Digitale geletterdheid

In het onderwijs speelt de digitale wereld een steeds grotere rol. Om een weg te vinden in deze digitale wereld, moeten kinderen beschikken over digitale vaardigheden (ook wel digitale geletterdheid genoemd). Kinderen moeten bijvoorbeeld digitaal geletterd zijn om informatie op te kunnen zoeken en daarbij onderscheid te kunnen maken tussen betrouwbare bronnen en nepnieuws.

Meer weten over digitale geletterdheid? Kijk dan op de website van het SLO.

Goed ‘Googlen’

Informatie zoeken doen de meeste kinderen via Google. Maar hoe doe je dit goed? In deze les gaan de kinderen aan de hand van het werkblad op zoek naar informatie op het internet. Ieder kind krijgt zijn eigen Afrikaanse land en moet op zoek naar de volgende vier dingen:

  • De kleuren van de vlag.
  • Het aantal inwoners.
  • Het oppervlakte.
  • De taal die er gesproken wordt.

De vlag kleuren de kinderen in. De andere informatie schrijven zij op het blaadje.

Modellen

Laat van tevoren goed zien hoe je dit aanpakt aan de hand van een voorbeeld. Zoek bijvoorbeeld deze informatie op voor Nederland. Bespreek goede zoektermen. Geef als tip mee dat de kinderen geen hele zinnen intypen zoals “Hoe ziet de vlag van Zuid-Afrika eruit?”, maar dat ze gebruik maken van steekwoorden, bijvoorbeeld “vlag Zuid-Afrika”. Laat dit ook zien in het voorbeeld dat je geeft.

Aan de slag

Na het voorbeeld kunnen de kinderen zelf aan de slag. Loop rond om vragen te beantwoorden en kijk daarbij of de kinderen gebruik maken van goede zoektermen. Ook is het leuk om de uitkomsten te vergelijken met Nederland. Welke landen zijn ongeveer even groot? Welk land heeft de meeste inwoners? Hoeveel talen worden er gesproken?

Op zoek naar meer? Leer probleem oplossend denken met ‘stomme’ films.

Download

Download hier het werkblad “Google Afrikaanse landen“. Het werkblad is zo vormgegeven dat je de vlaggetjes kunt dubbelvouwen en plakken om er een slinger van te maken.

Design photo created by wirestock – www.freepik.com

Geef een reactie