Elkaar helpen en geloven: Hoe doe je dat?

godsdienst geloven helpen werkblad

Of je gelooft of niet, goed omgaan met elkaar is altijd van belang. In deze les leren de kinderen hoe er vanuit de verschillende geloven wordt gedacht over één van de belangrijkste levensvragen: ‘Hoe gaan mensen met elkaar om?’

In gesprek

Stel de volgende startvraag aan de klas: ‘Hoe vinden jullie dat mensen met elkaar om horen te gaan?‘. Bespreek dit kort met de klas.

Lees samen met de kinderen dit artikel van de NRC. Bespreek kort de eerste reacties van de kinderen n.a.v. de tekst. Stel daarna de volgende vragen om te komen tot de hogere orde denkvaardigheden.

 • Begrijpen
  • Kan iemand kort samenvatten wat we net gelezen hebben?
  • Kun je uitleggen waarom moslims anderen helpen?
 • Toepassen
  • Welke vragen zou je stellen aan Rachida?
 • Analyseren
  • Wat zijn de motieven van de moslims om anderen te helpen?
  • Op welke manier zijn de belangrijke waardes van de Islam hetzelfde als jouw eigen waardes?
 • Evalueren
  • Hoe vind jij het dat moslims vanuit hun geloof anderen zoveel mogelijk moeten helpen?
  • Hoe zou jij je voelen als je vanuit je geloof gestimuleerd wordt anderen zoveel mogelijk te helpen?
  • Wat vind je ervan dat de Islam een verplichte aalmoes, de zakat, heeft?
  • Zou jij een moslim kunnen zijn?

Sluit het gesprek af.

Aan de slag

Verdeel de klas in groepjes van 3 à 4 kinderen. Ieder groepje krijgt een geloof toegewezen en het bijbehorende werkblad. Op dit werkblad staat hoe de mensen volgens dit geloof met elkaar om horen te gaan. De kinderen lezen de tekst en geven daarna antwoord op de vraag: Wat uit dit geloof spreekt jouw aan?
Samen formuleren ze een antwoord met een uitleg waarbij ze de informatie uit de tekst gebruiken.

Bespreek daarna klassikaal de gegeven antwoorden van de groepjes.

Download hier de benodigde werkbladen.

Geef een reactie