Spellingestafette, bewegend leren spellen

spellingestafette spelling bewegend leren

Leren en bewegen is niet alleen gezond, het heeft ook een positieve effect op de leerprestaties. In de spellingestafette rennen en spellen de kinderen samen in tweetallen.

Bewegend leren

Uit verschillende experimentele studies is gebleken dat bewegend leren een positief effect heeft op leeruitkomsten. Een paar keer per week bewegend leren verbetert volgens onderzoek de prestaties van leerlingen op cognitieve leergebieden. In het onderwijs wordt dan ook steeds meer gebruik gemaakt van bewegend leren, bijvoorbeeld met behulp van het programma Fit en Vaardig (Kennisrotonde, 2021). Je kan ook op andere manieren kinderen bewegend laten leren, bijvoorbeeld met deze spellingestafette.

Spellingestafette

Verdeel de klas in tweetallen en zet de kinderen achter een lijn op het schoolplein. Noem een spellingwoord. De nummers één van het tweetal rennen nu naar de overkant en schrijven het woord op met stoepkrijt of in een schriftje. Als ze klaar zijn rennen ze terug en geven de pen of het stoepkrijt aan de nummers twee. De nummers twee rennen nu naar de overkant en mogen het woord, indien nodig, verbeteren. Doe dit een aantal keer en verwissel de kinderen dan van rol, dus de nummers twee gaan nu als eerste schrijven en de nummers één controleren. Ieder groepje krijgt een punt per goed gespeld woord.

Nog meer bewegen en spellen? Speel de klangroepen run.

Bron: Kennisrotonde. (2021). Is bewegend leren een effectieve manier om spelling te onderwijzen aan zwakke spellers? (KR. 1123) Den Haag: Kennisrotonde.

Geef een reactie