Met lezen in mandjes de klas rond

lezen mandjes klas

Iedere dag lezen is goed voor de taalontwikkeling, woordenschat, leesbegrip en nog een heleboel andere dingen. Maar iedere dag lezen kan voor sommige kinderen ook een beetje saai worden. De verschillende opdrachten en mandjes vormen samen een leescircuit wat zorgt voor veel afwisseling.

Lezen in mandjes

Print de opdrachtkaarten uit en doe iedere kaart in een mandje. Lamineer eventueel de kaarten voor langer gebruik. Vul de mandjes met de benodigdheden zoals aangegeven op de verschillende kaarten.

Tijdens het leescircuit krijgt ieder groepje een mandje met daarin de opdracht. De kinderen lezen de opdracht en voeren deze uit zoals beschreven op de kaart. Met de opdrachten kunnen de kinderen zelfstandig of (indien aangegeven) in tweetallen aan de slag. Mocht het nodig zijn dan kan u als extra activiteit een leesinstructie toevoegen.

Plan op iedere dag of op vaste momenten in de week het leescircuit. Dit houdt in dat gedurende een vaste tijd de kinderen in groepjes uit de verschillende mandjes werken. De kinderen lezen ieder een vast aantal keer uit een mandje en daarna worden de mandjes door gewisseld. Het doorwisselen zorgt voor variatie en doet de leesmotivatie toenemen.

Materiaal

 • Opdrachtkaarten: Leescircuit
 • Voor de mandjes:
  • Leesboeken
  • Woordrijen
  • Informatieboeken
  • Strips
 • (Bijna) ieder kind potlood en papier

Meer tips? Kijk eens op leesbevordering.nl.

Geef een reactie