Begrijpend lezen tekst over de IJzertijd

ijzertijd begrijpend lezen tekst

En toen was daar… IJzer! De ijzertijd is het tijdvak waarin voor het eerst ijzer werd gebruikt. Wat het was, waar je het kon vinden en hoe de boeren het gebruikten lees en leer je samen met de kinderen in deze begrijpend lezen tekst.

De IJzertijd

Bekijk met de kinderen begrijpend lezen tekst. Bekijk de titel en de afbeeldingen en activeer de voorkennis. Benoem het doel van deze les. Lees daarna samen met de kinderen de eerste alinea. Laat de kinderen hierbij de moeilijke woorden onderstrepen.

Meer weten? Bekijk deze aflevering van het Klokhuis over de IJzertijd.

Aan de slag

Bekijk samen met de kinderen het stukje informatie bij opdracht 1. Hier worden vijf verschillende manieren genoemd om de betekenis van een moeilijk woord te achterhalen. Bespreek de verschillende strategieën, noem eventueel voorbeelden en vraag de kinderen wat zij doen als ze een moeilijk woord tegenkomen in een tekst.

Vertel dat de kinderen in opdracht 1 op zoek gaan naar de betekenis van moeilijke woorden in de tekst. Model de eerste aanpak (Ik kijk in de context: ik lees een stukje terug of verder) bij het woord metaal in regel 2. Leg duidelijk uit wat je denkt en doet om de betekenis van het woord metaal te achterhalen.

Laat de kinderen hierna in zelfstandig of in groepjes de rest van de tekst lezen. Tijdens het lezen onderstrepen ze de woorden die zij moeilijk vinden. Na het lezen van de tekst maken de kinderen de opdrachten.

Nabespreken

Bespreek klassikaal welke moeilijke woorden de kinderen tegen zijn gekomen in de tekst en hoe ze de betekenis achterhaalt hebben. Stel enkele vragen om vast te stellen of de kinderen de tekst hebben begrepen.

Download

Download hier de leestekst met de vragen en antwoorden.

Geef een reactie