Oefenen met staafgrafieken in groep 3 en 4

grafieken oefenen activiteiten groep 3 4 leren

Staafgrafieken kan je gebruiken om informatie te ordenen en weer te geven. Hieronder vind je drie activiteiten om staafgrafieken te oefenen met kinderen in groep 3 en 4.

Staafgrafieken

Grafieken worden gebruikt om informatie te geven doormiddel van lijnen of figuren. Bij staafgrafieken wordt informatie uitgebeeld middels staven. De hoogte of lengte van de staaf geeft aan hoeveel er van iets zijn.

Hieronder vind je drie activiteiten om de kinderen eerst kennis te laten maken met het structuren van data om uiteindelijk zelf een staafgrafiek te kunnen maken.

Activiteit 1: Data structureren

De eerste activiteit is bedoeld om kinderen voorzichtig kennis te laten maken met het structureren van data. Geef alle kinderen (in groepjes van 2 of 3) een aantal blokjes in 3 kleuren. De kinderen gaan nu de de blokjes van dezelfde kleur op elkaar stapelen. Je krijgt dus nu drie stapels in de drie verschillende kleuren. Dit zijn de staven van wat later een staafgrafiek gaat worden. Stel de kinderen een aantal vragen:

  • Van welke kleur zijn er de meeste blokjes?
  • Van welke kleur zijn er de minste blokjes?
  • Kan je ze op volgorde zetten van minste blokjes naar meeste blokjes?

Tip: Je kunt in plaats van blokjes ook lego of duplo blokjes gebruiken zodat de kinderen de blokjes eenvoudig aan elkaar vast kunnen maken. Zo voorkom je dat de blokkentorens omvallen.

Activiteit 2: Een staafgrafiek maken

Vertel over staafgrafieken en laat een aantal voorbeelden zien. Leg uit dat je ook zelf staafgrafieken kan maken om een overzicht te maken van bijvoorbeeld de mening van de klas. Als je bijvoorbeeld benieuwd bent naar het lievelingsfruit van de klas kan je een staafgrafiek maken.

Vraag de kinderen wat zij willen weten over de klas of gebruik het voorbeeld van het lievelingsfruit. Leg de vraag aan de kinderen voor en bespreek welke antwoorden er mogelijk zouden zijn. Schrijf deze antwoorden onder elkaar op het bord. Zorg dat je niet meer dan 6 antwoordmogelijkheden hebt. Laat de kinderen nu nadenken over hun antwoord en benadruk dat ze maar één keer hun vinger op kunnen steken.

Als volgende stap ga je met de klas turven. Benoem om de beurt de mogelijke antwoorden en tel hoeveel kinderen hun vinger op steken. Schrijf achter de antwoordmogelijkheid hoeveel kinderen gestemd hebben door te turven.

Na het verzamelen van alle antwoorden is het tijd om de grafiek te maken. Teken een grafiek op het bord of gebruik een lege grafiek. Laat nu zien hoe je de aantallen omzet in staven voor de staafgrafiek. Bespreek na het maken van de grafiek wat de kinderen zien.

  • Welke staaf is het langste? Wat betekent dat?
  • Welke staaf is het kortste? Wat betekent dat?
  • Zijn er staven even lang?
  • Zou je nog iets willen aanpassen?

Activiteit 3: Data verzamelen en structureren

In deze activiteit gaan de kinderen zelf aan de slag. Verdeel de klas in twee- of drietallen. Ieder groepje bedenkt een vraag waarbij je kan kiezen uit twee of drie antwoorden. Bijvoorbeeld: Welke spelletje vind jij het leukste? Tikkertje, verstoppertje of voetballen? Als dit nog te lastig is bedenk dan zelf vragen die de kinderen kunnen stellen en laat ieder groepje één van die vragen kiezen. Zorg ervoor dat de antwoorden een beetje een gespreid antwoord opleveren, dus niet: “Vind je het leuk om buiten te spelen?”. Hier zal (bijna) iedereen ja op antwoorden.

Als ieder groepje een vraag heeft vullen ze die in op het werkblad. Daarna schrijven ze de drie antwoord opties op. Nu gaat ieder groepje de klasgenoten vragen wat hun antwoord is op de vraag. Dit houden ze bij door te turven in de blokken onder de antwoordopties. Geef eventueel ieder groepje een klassenlijst zodat ze bij kunnen houden wie ze al gevraagd hebben.

Na het verzamelen van de antwoorden maakt ieder groepje een staafgrafiek op de tweede pagina van het werkblad. Als iedereen klaar is kan je ieder groepje hun resultaten laten presenteren of de werkbladen laten inleveren.

Food vector created by pch.vector – www.freepik.com
Infographic vector created by freepik – www.freepik.com

Geef een reactie