Getalstructuren tot 100 inzichtelijk maken

getallen getalstructuren herkennen

Moeite met het inzichtelijk maken de getalstructuren? Op dit werkblad schrijven, tekenen en splitsen de leerlingen de getallen tot 100, wat hen zal helpen bij het ontwikkelen getalbegrip. 

Getalstructuren

Om goed te kunnen rekenen moet je de getalstructuren onder de knie hebben. Daarmee is inzicht in de getalstructuur dan ook een van de tussendoelen van rekenen. Het houdt in dat leerlingen een getal kunnen visualiseren, weten waar het getal staat op de getallenlijn en het getal kunnen opsplitsen in tientallen en eenheden.

Leerlingen die rekenproblemen ervaren, hebben vaak ook moeite met het doorzien van de getalstructuren. Op dit werkblad schrijven de leerlingen een getal en tekenen deze om het getal te visualiseren. Vervolgens splitsen ze het getal op in tientallen en eenheden. Als laatste tellen de leerlingen er 1 of 10 bij of en halen er 1 of 10 vanaf, ook wel de buurman getallen genoemd.

Download het werkblad hier: Tellen tot 100 oefenblad

De spelvariant

Enkel het invullen van het werkblad zal voor sommige leerlingen weinig motiverend werken. Maak er daarom op deze eenvoudige manier een spelletje van. De leerling krijgt een dobbelsteen en gooit deze tweemaal. Een keer voor om het tiental te bepalen, en een keer om het aantal eenheden te bepalen. Dit nummer schrijft hij op en werkt hij uit op het werkblad.

Meer oefenen? Bekijk de werkbladen op Aduis.nl.

Geef een reactie