Body percussie op Ghanese muziek

muziek les muziekles body percussie

Dansen en zingen gaan hand in hand. Probeer maar eens stil te blijven zitten tijdens jouw favoriete muziek, dat kan haast niet! In deze les leren de kinderen een lied uit Ghana. Tijdens dit lied begeleiden de kinderen zichzelf met behulp van body percussie.

Muziekles

In deze les staat body percussie centraal. Laat deze video zien van The Percussion Show vanaf 1:10 min. Bespreek met de kinderen wat ze zien en wat ze horen. Vraag of de kinderen weten hoe het heet als je muziek maakt met je lijf (=body percussie).
Laat de kinderen in tweetallen of groepjes zelf wat manieren van body percussie bedenken en geef ze daarna de mogelijkheid om dit kort aan de klas te laten zien.

Vertel dat jullie vandaag ook een lied gaan leren waarbij ze zelf de muziek gaan maken. Begin met het luisteren naar het lied. Het lied bestaat uit drie verschillende zinnen die herhaald worden. Geef de kinderen voor het luisteren de opdracht om de drie zinnen te noteren.

SI MA MA KA
RU-KA RU-KA RU-KA
TEM BE A-KIM BI-A

Schrijf deze drie zinnen op het bord en spreek de zinnen duidelijk uit. Laat de kinderen deze herhalen.
Luister nogmaals naar het lied en zing mee met de tekst. Herhaal dit drie keer.

Laat nu zelf het ritme zien van de bodypercussie of laat de video zien (vanaf 1:07 min).

knip rechts
knip links     2x

klap in handen

klap op borst rechts
klap op borst links

klap op been recht
klap op been links

stamp rechts
stamp links

Oefen de bewegingen met de kinderen door het ritme een aantal keer te herhalen. Voeg als dit goed gaat de tekst toe. Zing zelf mee of gebruik de video als ondersteuning.

Als de kinderen dit eenmaal onder de knie hebben verdeel je de kinderen over meerdere groepen. Het lied bestaat uit vier delen van vier tellen. Laat de kinderen een karaoke zingen door de groepen één voor één te laten beginnen.

Extra:

Laat de kinderen zelf een ritme bedenken en uitvoeren op de muziek.

Geef een reactie