Vijf bewezen strategieën om zelfregulerend leren te stimuleren

zelfregulerend leren werken strategieën stimuleren

Hoewel het van groot belang is, gaat zelfregulerend leren niet vanzelf. Integendeel, de meeste kinderen (en volwassenen!) vinden het lastig in te schatten wat ze al wel snappen en wat ze nog moeilijk vinden. Gelukkig zijn er verschillende aanpakken die kinderen kunnen helpen met het verbeteren van hun zelf-regulerend vermogen.

Onderzoek

Het monitoren en reguleren van je leren speelt een essentiële rol in het zelfregulerend leren. Wanneer leerlingen zelf goed kunnen inschatten wat ze al snappen, hoeven ze geen tijd te verspillen aan iets dat ze al kennen en kunnen ze verder. Anderzijds, wanneer ze iets nog niet snappen is het belangrijk dat ze dit nog een keer lezen of bestuderen. Dit zal uiteindelijk het leren bevorderen.

Helaas is uit meerdere onderzoeken gebleken dat leerlingen het lastig vinden hun eigen kennen en kunnen correct in te schatten. Dit komt veelal doordat leerlingen hun inschattingen baseren op verkeerde aanwijzingen, zoals de lengte van een tekst. Om de inschattingen van leerlingen te verbeteren, en daarmee het zelfregulerend leren, is het belangrijk leerlingen te wijzen op aanwijzingen die wel iets zeggen over het begrip van de leerling, zoals de mate waarop een leerling de tekst in eigen woorden kan uitleggen of eerdere prestaties.

Om de aandacht van leerlingen te richten op betere aanwijzingen en zo de zelf-inschattingen te verbeteren zijn er verschillende aanpakken:

1. Concept mappen

Een concept map is een grafische weergave van een tekst en lijkt daarmee wat op een mind map. Het helpt leerlingen de concepten in de tekst te begrijpen en onderling aan elkaar te verbinden. Deze interventie is vooral geschikt voor zwakke lezers (Thiede, Griffin, Wiley, & Anderson, 2010).

2. Een diagram afmaken over de tekst

Een diagram is een schematische, grafische weergave van een tekst. Naast leerlingen deze zelf te laten maken (zoals bij concept mapping), kan je ook leerlingen een diagram geven en vragen deze verder in te vullen. Leerlingen merken dan vanzelf wat ze al weten en waar ze nog wat informatie missen (Van de Pol, De Bruin, Van Loon, & Van Gog, 2019).

Aan de slag met plannen? Download hier een weekplanner voor leerlingen.

3. Uitgestelde taken

Wel vaker vragen we leerlingen een samenvatting te maken van de tekst of de belangrijkste woorden uit de tekst op te schrijven. Echter, door dit met wat uitstel te doen worden de kinderen zich nog beter bewust van wat is blijven hangen en wat niet (Thiede, Dunlosky, Griffin, & Wiley, 2005).

4. Zelf-uitleg

Zelf-uitleggen is een activiteit waarbij leerlingen tijdens het lezen zichzelf kort uitleggen waar de tekst over gaat. Op deze manier helpen ze zichzelf de nieuwe informatie te begrijpen en te integreren met bestaande kennis (Griffin, Mielicki, & Wiley, 2019).

Ook nog reflecteren? Lees ‘Reflecteren kun je leren.

5. Diagnostische toetsen

Een diagnostische toets of ook wel oefentoets geeft leerlingen directe feedback over hun kunnen. De prestaties kunnen ze gebruiken om te zien wat ze al beheersen en wat ze nog wat meer moeten oefenen (Hacker, Bol, Horgan, & Rakow, 2000).

Meer weten?

Lees meer op de website van Onderwijs Maak Je Samen en wij-leren.

Background photo created by pressfoto – www.freepik.com

Geef een reactie