Met Stoeltjesdans eenvoudig een sterke klasindeling maken

klasindeling klas stoeltjesdans

Een goede klasindeling kan een grote positieve invloed hebben op het klassenklimaat, maar helaas is het maken van een klasindeling een lastige, tijdrovende klus. Ontwikkelingspsycholoog Yvonne van de Berg heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek een gratis online tool ontwikkeld, genaamd Stoeltjesdans.

Stoeltjesdans

Stoeltjesdans.nl is een volledig gratis tool waarmee je zelf het sociaal klimaat in je klas in kaart kan brengen. De afname is eenvoudig uit te voeren en geeft direct en automatisch een rapport welke je informeert over de sociale veiligheid en onderlinge relaties in de klas. Daarnaast is het de eerste tool waarmee leerkrachten geholpen worden om een klasindeling te maken die aansluit bij 1) hun doelen en 2) het sociaal klimaat in de klas.

Tijdens het ontwikkelen van de tool is er veel input geweest van leerkrachten en dit is te merken in het gebruiksgemak. De site is overzichtelijk en eenvoudig in gebruik. “We willen dat de tool aansluit bij de wensen en behoeftes van leerkrachten. We vragen de gebruikers dan ook met regelmaat om feedback en tips om de tool te verbeteren. Afgelopen januari hebben we diverse verbeteringen doorgevoerd, waarmee de rapporten en plattegronden bijvoorbeeld gemakkelijk opgeslagen en geprint kunnen worden. Ook hebben we de afname van de vragenlijst vergemakkelijkt.”

Hoe werkt het?

De Stoeltjesdans werkt in het kort als volgt. Om te beginnen voert de leerkracht de leerlingen en hun geboortedata in. Daarna ontvangt de leerkracht een unieke code om een afname te starten. Dit houdt in dat alle leerlingen een voor een op de computer vragen beantwoorden over het klimaat in de klas. Voordat de vragen beginnen kunnen de leerlingen een kort introductiefilmpje bekijken en krijgen ze informatie over het invullen van de vragen. Daarna volgen de vragen. Voorbeelden van deze vragen zijn:

  • Wie uit jouw klas zijn je beste vrienden?
  • Wie uit jouw klas vind je het meest aardig?
  • Wie uit jouw klas vertellen vervelende dingen of roddelen over anderen?
  • Over wie uit jouw klas worden vervelende dingen verteld of worden over geroddeld?

Het invullen van de vragenlijst kunnen de leerlingen zelfstandig en duurt per leerling ongeveer 10 minuten. Als alle leerlingen de vragen hebben afgerond ontvangt de leerkracht een overzichtelijk rapport welke je informeert over de sociale veiligheid en onderlinge relaties in de klas. Als laatste kan de nieuwe klassenplattegrond ontwikkeld worden. Bij het ontwikkelen kan gekozen worden uit verschillende voorwaardes voor het maken van de plattegrond. Deze voorwaardes zullen ieder op een eigen manier bijdragen aan een goed klassenklimaat. Zo kan er gekozen worden voor het aanmoedigen van nieuwe relaties, maar ook het ondersteunen van gepeste leerlingen. Na het selecteren van de voorwaardes wordt een klasindeling gegenereerd die zo goed mogelijk voldoet aan de gekozen voorwaardes.

De ontwikkelingen

De Stoeltjesdans is ontwikkeld door Yvonne van de Berg is ontwikkelingspsycholoog van Radboud Universiteit Nijmegen. Voor haar promotie heeft zij onderzoek gedaan naar het belang van het sociaal klimaat voor het welzijn van leerlingen. Daarbij heeft ze specifiek gekeken naar de mogelijke impact van klasindelingen op de onderlinge relaties in de klas. Tijdens haar onderzoek kreeg ze veel aandacht van leerkrachten en media. “Helaas was er op dat moment geen tool beschikbaar noch het geld om dit te ontwikkelen. Gelukkig werd ik geattendeerd op het Hermen J. Jacobsfonds (http://www.hjjacobsfonds.nl). Zij gaven mij en mijn collega Sabine Stoltz de H.J. Jakobsprijs 2014, waarbij wij een geldbedrag kregen om deze tool te ontwikkelen.”

Na het uitbrengen van de tool heeft Yvonne veel positieve reacties ontvangen. “De meeste gebruikers kunnen niet geloven dat echt alles gratis en vrij toegankelijk is. Bovendien krijgen we van veel leerkrachten te horen dat zij het waarderen dat er nu ook echt aandacht wordt besteed aan het belang van een goede klasindeling, waarbij er ook nog eens een tool is die hen daarbij ondersteunt.” “De feedback die wij krijgen waardeer ik enorm! Bovendien inspireert het mij voor mijn onderzoek. Mijn onderzoek is vaak direct terug te herleiden op een vraag of probleem waarover een leerkracht mij vertelde. Bijvoorbeeld, wat doe ik met een leerling met externaliserende problemen? Er zijn diverse goede behandelingen en programma’s, maar een leerkracht moet deze leerlingen ook dagelijkse ondersteunen en zij hebben toch ook vaak te maken met ouders die bang zijn dat hun zoon of dochter mogelijk slachtoffer wordt van het verstorende en soms agressieve gedrag van deze leerlingen.”

Nu verder

Ondanks dat van de Berg en haar collega geen directe financiering ontvangen, zijn ze constant op zoek naar verschillende manieren om het onderhoud en de verbeteringen aan De Stoeltjesdans te financieren. “Tot nu toe is dat altijd nog gelukt, maar de toekomst is onzeker.” Toch hebben ze nog wel ideeën om de tool verder te ontwikkelen. “In de nabije toekomst willen we graag de vragenlijst wat uitbreiden met een nieuw instrument om het sociaal klimaat nog beter te meten. Wanneer we dit instrument toevoegen zal De Stoeltjesdans ook volledig voldoen aan de eisen van de Onderwijsinspectie als het gaat om het monitoren van sociale veiligheid.”

In de toekomst hoopt van de Berg haar taak als wetenschappelijk onderzoeker te blijven vervullen door met de tool de wetenschappelijke kennis en instrumenten snel, eenvoudig, en laagdrempelig beschikbaar te stellen aan leerkrachten. “Bovendien kreeg ik van meerdere leerkrachten te horen dat zij steeds meer verantwoordelijk worden gehouden voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, maar dat de aandacht in training nog een primaire ligt bij het academisch en cognitief functioneren. Met deze tool hoop ik dan ook leerkrachten te informeren en ondersteunen als het gaat om het bevorderen van een goede sociale ontwikkeling bij kinderen. “

De GRATIS tool is beschikbaar via: www.stoeltjesdans.nl.

Meer tips? Bekijk eens deze 10 tips voor startende leerkrachten.

Geef een reactie