Overstappen op nieuwe schooltijden; doen of laten?

schooltijden schooltijd rooster continurooster model

Steeds meer scholen stappen over op nieuwe schooltijden, bijvoorbeeld het vijf-gelijke-dagen-model. Wat levert het op en wat zijn de voor- en nadelen?

Schooltijden

Een deel van de scholen hanteert nog de traditionele schooltijden, waarbij de dag start rond half 9 en eindigt rond 3 en waarbij de kinderen tussen de middag naar huis gaan of overblijven. Op woensdagmiddag hebben veel kinderen vrij. Bijna twee derde van de basisscholen werkt niet meer met de traditionele schooltijden, maar met alternatieven zoals het continurooster.

Continurooster

Bij een continurooster is de middagpauze verkort en eten de kinderen niet thuis, maar gezamenlijk op school met de leerkracht of overblijf. Hierdoor zijn de eindtijden vaak wat eerder dan de traditionele tijden. Bij toezicht door de leerkracht is het belangrijk om te weten dat leerkrachten recht hebben op een half uur pauze tussen 10.00 en 14.00 als zij 5,5 uur werken op een dag.

Hoorns model

Een ander alternatief voor de traditionele schooltijden is het Hoorns model. Daarbij zijn de begin- en eindtijden gelijk aan de traditionele schooltijden, maar hebben alle leerlingen ook de vrijdagmiddag vrij. De lestijden in de onder- en bovenbouw worden daarmee gelijkgetrokken tot minimaal 940 lesuren per jaar.

Vijf-gelijke-dagen-model

De naam zegt het al, bij het vijf-gelijke-dagen-model kent de schoolweek vijf gelijke dagen. Alle dagen beginnen en eindigen kinderen op dezelfde tijd en kinderen eten tussen de middag (meestal) op school.

Bioritme- en 7-tot-7-model

Meer alternatieve modellen zijn het bioritmemodel en het 7-tot-7-model. Het bioritme model volgt het bioritme van leerlingen. In de morgen leren en werken de leerlingen. Daarna volgt een lange middagpauze met veel ontspanning, waarna kinderen in de middag weer gaan leren.

Bij het 7-tot-7-model is de school de hele dag geopend van 7.00 tot 19.00, ook in de schoolvakanties. Leerlingen worden opgevangen door een team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers en volgen een integraal programma van onderwijs.

Meer vragen over onderwijs? Neem eens een kijkje op de Kennisrotonde.

Voor- en nadelen

Er is weinig onderzoek gedaan naar de opbrengsten van niet-traditionele schooltijdenmodellen en er is weinig hard bewijs over mogelijke voor- en nadelen. Wel is het een en ander bekend over de ervaringen van schoolleiders en leerkrachten. Zo zorgt het continurooster en het vijf-gelijke-dagen model volgens hen voor meer rust en regelmaat en een effectievere besteding van leertijd (wat leidt tot betere leerresultaten).

Over langere schooldagen is bekend dat deze niet vanzelf leiden tot betere leerresultaten. Dit hangt af van de invulling van het onderwijs. Bovendien hoeven langere dagen geen nadelige gevolgen te hebben voor (jonge) kinderen. Deze hoeven niet meer belastend te zijn voor jonge leerlingen. De zwaarte van de dag hangt af van de activiteiten en de hoeveelheid instructies.

De rol van ouders

Bij het wijzigen van de schooltijden praat de school met alle ouders via een ouderraadpleging. Daarnaast hebben de ouders in de medezeggenschapsraad (MR) instemmingsrecht over het wijzigen van de schooltijden.

Bron: Kennisrotonde, Ouders&Onderwijs en andereschooltijden.nl

Geef een reactie