De kracht van complimenten

complimenten klas school complimenteren

Een complimentje op zijn tijd vindt iedereen fijn, ook de leerlingen. Lees hier wat het effect is van complimenten.

Opbrengsten van complimenten

Alle leerlingen vinden het fijn complimenten te ontvangen. Dit maakt hen gemotiveerd en geeft hen een gevoel van competentie en zelfverzekerdheid. Leerlingen uit de onderbouw en met met een lage sociaal-economische status profiteren het meest van complimenten. Het complimenteren van deze groep leerlingen leidt tot hogere resultaten. Leerlingen uit de bovenbouw profiteren ook van complimenten, maar in mindere mate.

Een goed compliment geven

Een goed compliment is specifiek, oprecht en gaat over het gedrag van de leerling, met name de inzet van de leerling. Ook is het effectief om te benoemen wat het effect is van het gedrag, bijvoorbeeld: “Wat fijn dat jullie zo rustig hebben gewerkt, nu heb ik dit groepje wat uit kunnen leggen.”.

Het geven van complimenten werkt averechts wanneer er geen veilig pedagogisch klimaat heerst in de klas of als de leerkracht niet zorgvuldig omgaat met het geven van complimenten. Ook heeft het een negatief effect wanneer de leerkracht sommige leerlingen veel vaker een compliment geeft dan anderen (Kennisrotonde, 2018).

Meer weten? Kijk op kennisrotonde.nl.

Idee voor in de klas

Een leuke manier om kinderen aan te moedigen elkaar complimenten te geven is het complimentenblokje (of: opstekerblokje). Dit blokje verstopt de leerkracht aan het begin van de dag in het laadje van een van de leerlingen. Deze leerling probeert die dag extra complimentjes te geven. Aan het einde van de dag vraag je welke leerling het opstekerblokje had of laat je de leerlingen raden wie het blokje had. Ook leuk is het om te vragen wie er allemaal een compliment heeft gehad, om zo te achterhalen wie het blokje heeft.

De Kennisrotonde beantwoordt jouw vragen over onderwijs. Lees er hier meer over.

Geef een reactie