De Kennisrotonde voor al je vragen over onderwijs

kennisrotonde vragen onderwijs onderzoek informatie

De Kennisrotonde is een platform waarop vragen over het onderwijs beantwoord worden op basis van bestaande onderzoeken. Stel je eigen vraag of bekijk de antwoorden op eerder gestelde vragen.

De Kennisrotonde

Op de Kennisrotonde kan je (gratis!) alles vragen over onderwijs. Ook kan je de antwoorden bekijken van wel meer dan 500 eerder gestelde vragen. Met deze vragen wordt antwoord gegeven op misschien wel de belangrijkste vraag van allemaal: Wat werkt er nu echt? Alle antwoorden op de vragen worden geformuleerd op basis van bestaande onderzoeken en literatuur.

Thema’s

De Kennisrotonde geeft antwoord op allerlei vragen. Zo is er informatie te vinden over dyslexie, toetsing, zelfsturing, begrijpend lezen, en nog veel meer. Ook is de Kennisrotonde er voor alle vormen van onderwijs, van PO tot hoger onderwijs.

Voorbeelden

Op het platform zijn al meer dan 500 vragen gesteld én beantwoord. Hier enkele voorbeelden van gegeven antwoorden. Kijk voor een toelichting op de antwoorden op de website.

Wat zijn effectieve werkwijzen om leerlingen te stimuleren tot reflectie op hun leerproces, in onder-, midden- en bovenbouw van het basisonderwijs?

“Reflectie op het eigen leerproces is zinvol voor basisschoolleerlingen, al vanaf de onderbouw. Leerkrachten kunnen hiervoor instrumenten als rubrics en portfolio’s gebruiken. Daarnaast zijn er leergangen, methodieken en tools voor leerlingen. Voorbeelden van programma’s die bedoeld zijn om reflectie te stimuleren zijn Tools of the Mind (onderbouw), reflectieschrijfopdrachten (middenbouw) en Denken om te leren (bovenbouw). Nog niet al deze methoden zijn goed onderzocht op effectiviteit.” Kennisrotonde, 2020.

Wat zijn goede voorspellers van de kansen voor succesvol opstromen naar vwo-niveau van leerlingen met een havo-advies?

“Wat goede voorspellers zijn voor succesvolle opstroom naar vwo van leerlingen met een havo-advies, is nauwelijks onderzocht. Basisschoolleerlingen met een hoger Cito-eindtoetsadvies dan het schooladvies blijken wel vaker op te stromen in de vierde klas van het voortgezet onderwijs. Ook rapportcijfers in het voortgezet onderwijs kunnen het schoolloopbaansucces voorspellen. Competentiemotivatie van achtstegroepers blijkt ook een voorspeller te zijn. Maar factoren als motivatie zijn vaak al verwerkt in het rapportcijfer. Als een school deze aanvullend meeweegt bij beslissingen over opstroom, kan dat leiden tot een over- of onderschatting van het schoolsucces.” Kennisrotonde, 2020.

Wat is het effect van het geslacht van leraren in het primair onderwijs?

“Er werken weinig mannen in het primair onderwijs (po) en de zogenoemde feminisering van het onderwijs wordt geregeld als onwenselijk gezien. Uit de gevonden studies blijkt echter dat het geslacht van de leraar niet of nauwelijks invloed heeft op het gedrag en de prestaties van kinderen. Werken in gemengde teams heeft echter wel een duidelijk voordeel. Lerarenteams en directies die bestaan uit zowel mannen als vrouwen bereiken meer.” Kennisrotonde, 2016.

Op zoek naar meer handige websites? Neem eens een kijkje op onze pagina ‘handige links‘.

Bronnen:

School photo created by jcomp – www.freepik.com

Geef een reactie