Kennismakingsspellen voor een goed begin van het jaar

kennismakingsspellen klas schooljaar kennismakingsspel

Na een lange vakantie doorloopt een groep in de eerste weken opnieuw de fasen van groepsvorming. In deze eerste weken is het van groot belang hier een een positieve impuls aan te geven. Zo kun je het proces ombuigen tot een prettig groepsklimaat en veel gedragsproblemen later voorkomen. Om je hierbij te helpen heb ik hieronder verschillende kennismakingsspellen beschreven die een positieve impuls geven aan het groepsklimaat.

Fruitmand met een twist

Wellicht ken je het spel fruitmand al. Alle kinderen zitten in de kring en een kind staat in het midden. Dit kind noemt een eigenschap of kenmerk van zichzelf, zoals: ‘Ik zit op voetbal’, ‘Ik heb een oudere zus’ of ‘Ik heb blauwe schoenen’. Alle kinderen die dit ook hebben, zijn of doen moeten nu een nieuwe plek zoeken om te zitten, net als het kind in het midden.
Het kind dat overblijft en geen stoel heeft, gaat in het midden staan en het spel begint opnieuw. Er wordt iets gezegd, alle aangesprokenen zoeken een nieuwe plek en er blijft weer een kind over.

Twee waar en één valse

In dit spel schrijven alle kinderen drie feiten over zichzelf op. Twee van deze feiten zijn waar, en één feit is niet waar. Nu is het aan de andere kinderen om te raden welke van de drie genoemde feiten niet waar is. Dit kun je spelen in de kring, maar ook in kleine groepjes.

Zoek iemand die…

Deze coöperatieve werkvorm zal bij velen bekend zijn en is zeer geschikt voor het begin van het schooljaar. Bij dit spel krijgen alle kinderen een blad met negen hokjes. Daarop staan verschillende kenmerken. De kinderen lopen rond in de klas en moeten op zoek naar iemand die voldoet aan een van de kenmerken.
Als ze deze gevonden hebben schrijven ze de naam op, bedanken het kind en zoeken door. LessenvanLisa.nl heeft hiervoor zes verschillende werkbladen gemaakt, deze kun je hier vinden.

Wandel en wissel uit

Ook deze coöperatieve werkvorm is zeer geschikt voor een betere kennismaking. De muziek staat aan en de kinderen lopen rond in de klas. Als de muziek stopt vormen de kinderen zo snel mogelijk een duo met iemand die dichtbij hen staat. De leerkracht stelt een vraag en de kinderen wisselen hun antwoord uit. Enkele vragen die je kan stellen zijn:

  • Wat doe je het liefste voordat je naar bed gaat?
  • Hoe verloopt het avondeten bij jullie thuis?
  • Wat zou je wensen als je één wens mocht doen?
  • Wat zou je doen als je een dag onzichtbaar was?

In de rij

De kinderen staan in groepjes van vijf à negen kinderen op een bank. De leerkracht noemt een eis waarna de kinderen proberen zo snel mogelijk, zonder van de bank te vallen in de juiste volgorde te gaan staan. De leerkracht zegt bijvoorbeeld: ‘Van groot naar klein’. Nu moeten alle groepjes in de juiste volgorde gaan staan: de kleinsten naar de ene kant van de bank en de oudsten naar de andere kant. Dit doen ze zonder van de bank af te stappen, daarom zullen ze goed moeten overleggen en elkaar helpen.
Het groepje dat dit als snelste lukt, heeft gewonnen. Speel verschillende rondes met bijvoorbeeld leeftijd of alfabetische volgorde.

De zwevende ballon

De kinderen zitten in de kring en in het midden ligt een ballen. Één iemand gooit de ballon omhoog en noemt een naam. Deze leerling is aan de beurt om de ballon omhoog te houden door hem omhoog te tikken. Daarna mag deze leerling een nieuwe naam noemen. Samen proberen de kinderen de ballon omhoog te houden. Als de ballon op de grond komt is het spel voorbij.

Meer?

Ben je op zoek naar meer ideeën voor de start van het jaar? Op internet en in boeken zijn een hoop goede spellen te vinden die een positieve impuls geven aan het klassenklimaat.

  • In de methode van Vreedzame zijn veel activiteiten te vinden. Zowel korte spellen als klassenbouwers.
  • Het boek Energize! bevat veel groepsactiviteiten die geschikt zijn voor alle leeftijden. In het boek staan verschillende activiteiten, zoals ijsbrekers en activiteiten gericht op samenwerking.
  • Op Pinterest is veel inspiratie te vinden. Zoek daarvoor eens op ‘klassenbouwer’, ‘ijsbreker’ of ‘teambouwer’.
  • Op de website Klassenkracht.nl kan je een gratis e-book downloaden om aan de slag te gaan met groepsvorming. In het boek staan 108 werkvormen waar e mee aan de slag kan.
  • Kijk ook eens naar het spel ‘Boer en Kip‘ en ‘Bommen en Sissers‘, twee spellen waarover ik eerder heb verteld.

Geef een reactie