Vijf activiteiten voor online klas momenten

online klas momenten activiteiten klassengesprek

Tijdens deze periode van thuisonderwijs is het belangrijk dat er ook wat tijd overblijft voor gezelligheid. Hier vijf eenvoudige activiteiten om deze sociale online momenten in te vullen.

Zoek…

Bij deze activiteit krijgen de kinderen een lijst met zo’n 20 spullen die ze zelf of in groepjes moeten zoeken. Download hier mijn lijst. Geef de kinderen zo’n 10 minuten om de spullen te zoeken van de lijst. Degene die de meeste spullen heeft gevonden wint. Zoals gezegd kan je dit individueel doen of in groepjes. Ik heb ervoor gekozen om kinderen met behulp van zogenaamde ‘breakout rooms’ in Teams op te delen in groepjes om zo de interactie en samenwerking te stimuleren.

Bingo

Laat alle kinderen een eigen bingo kaart maken met bijvoorbeeld 9 getallen of 9 letters, afhankelijk van je klas en lesdoelen. Ben je bijvoorbeeld bezig met de tafels? Laat ze dan de antwoorden opschrijven van 9 tafelsommen, zoals 15 of 63. Noem nu één voor één getallen, letters of sommen. Wie heeft als eerste alle getallen af kunnen strepen?

Quiz

Maak in Powerpoint een quiz over bijvoorbeeld nieuws van het Jeugdjournaal of weetjes van de klas. Natuurlijk kan je ook een quiz maken over een onderwerp waar jullie in de klas mee bezig zijn, zoals een tijdvak van geschiedenis. Maak de quiz zo dat de kinderen kunnen kiezen uit twee of drie antwoorden en geef ieder antwoord een eigen kleur. Ik stelde bijvoorbeeld steeds de vraag “Wat is waar?” en gaf twee stellingen (één rood, één groen). Voordat de quiz begon hebben de kinderen iets roods en iets groens gepakt. Om antwoord te geven laten de kinderen hun rode of groene voorwerp zien. Wie heeft de meeste antwoorden goed?

Pictionary

Whiteboard.fi is een gratis online whiteboard tool waarbij je geen account hoeft aan te maken. Als leerkracht maak je een pagina en deel je je scherm met de klas. Kinderen gaan ook naar de website en klikken op ‘join class’. Na het invullen van hun naam verschijnt hun whiteboardje op de pagina zodat iedereen hem kan zien. Nu kan een van de kinderen een woord bedenken en deze tekenen. Wie weet als eerste het woord juist te raden? Kleine opmerkingen: voor deze activiteit moeten jij en de kinderen wel een beetje handig zijn met de computer. Ben je wat minder technisch? Dan kan je natuurlijk ook een tekening maken en deze voor de camera laten zien.

Moppen en raadsels

Geef alle kinderen de opdracht om voor het online moment een mop of raadsel voor te bereiden. Laat de kinderen hun moppen en raadsels vertellen. Wie weet het raadsel te ontrafelen? Bereid er zelf ook een paar voor, leuke raadsels vind je hier.

Nog op zoek naar leuke klaaropdrachten voor thuis of verrijkingsopdrachten? Bekijk dit werkblad over proefjes.

Geef een reactie