Simpele spellen met kleuters in de speelzaal

spellen speelzaal spel kleuters

Soms wil je het jezelf niet al te moeilijk maken wat betreft spullen klaarzetten of uitgebreide voorbereidingen. Herkenbaar? Dan volgen hier een paar simpele spellen voor kleuters in de speelzaal.

Twister in de speelzaal

Voor dit spel heb je verschillende kleine materialen nodig zoals hoepels, pittenzakjes of pionnen. Verspreid al het materiaal door de speelzaal. De leerkracht roept commando’s zoals: ‘rechterhand op geel’. De kinderen zoeken nu zo snel mogelijk iets geels en leggen daar hun rechterhand op. Daarna volgt het volgende commando, bijvoorbeeld ‘linkervoet op groen’. De kinderen rennen nu zo snel mogelijk naar iets groens en zetten daar hun voet op.

Annemaria Koekoek

Alle kinderen beginnen aan één kant van de speelzaal op een lijn. Een van de kinderen staat aan de overkant. Hij draait zich om naar de muur en roept: ‘Annemaria Koekoek’. Terwijl het kind dit roept en omgedraaid staat, rennen de andere kinderen zo snel mogelijk richting van het kind . Zodra ‘de roeper’ zich weer omdraait richting de rest en klaar is met roepen, moet de klas stil blijven staan. De kinderen die nog wel bewegen moeten terug naar de lijn. Na een poosje draait ‘de roeper’ zich weer richting de muur en roept opnieuw. Alle kinderen proberen weer te lopen totdat het kind zich omdraait.
Het spel is afgelopen wanneer een van de kinderen de ‘roeper’ weet aan te tikken. Dit kind mag bij de muur gaan staan en mag nu ‘Annemarie Koekoek’ roepen. De rest van de klas gaat weer op de lijn staan.

Lees ook: Ontdek FitterOpSchool.nl

Muis en kat

Alle kinderen zitten in een kring op de grond. Een van de kinderen staat naast de kring en is een muis. De muis tikt een voor een de andere kinderen aan en zegt ‘muis’ of ‘kat’. Wanneer het kind ‘muis’ zegt gebeurd er niks, maar wanneer hij ‘kat’ zegt probeert de kat de muis zo snel mogelijk te vangen door hem te tikken. Let op: zowel de muis als de kat lopen om de kinderen heen, ze mogen dus niet door de kring heen.
De muis is veilig wanneer hij op de plek van de kat gaat zitten. Lukt hem dit op tijd? Dan wordt de kat de muis en begint het spel opnieuw. Wordt de muis getikt door de kat? Dan mag de kat weer op zijn plek gaan zitten en begint de muis opnieuw.

Huizentik

Leg drie of vier matjes neer in de verschillende hoeken van de zaal. De kinderen proberen van matje naar matje over te steken zonder getikt te worden door een van de tikkers. (Je kunt zelf bepalen hoeveel tikkers je aanwijst, maar ik kies er meestal twee.) Op de matjes zijn de kinderen veilig, maar daarbuiten kunnen ze getikt worden. Zijn ze getikt? Dan gaan ze aan de kant zitten.
Variatie: Je kan er ook voor kiezen om vijf pionnen neer te zetten. Als de kinderen getikt zijn leggen ze een van de pionnen om. Als alle pionnen om zijn eindigt het spel en worden nieuwe tikkers aangewezen.

Fopbal

Alle kinderen staan in een kring met hun handen op hun rug. In het midden staat de leerkracht of een leerling met een bal. Degene in het midden gooit naar een van de kinderen rustig de bal. Gooit degene in het midden de bal en wordt deze gevangen door het kind, dan mag deze blijven staan. Vangt hij de bal niet, dan moet hij gaan zitten.
Degene in het midden kan ook een ‘fopbal’ gooien. Dan doet hij alsof hij de bal gooit, maar gooit de bal niet echt. De kinderen uit de kring worden gefopt. Beweegt een van de kinderen uit de kring zich toch waardoor degene in het midden de handen ziet? Dan moet hij gaan zitten. Het spel is afgelopen wanneer er nog maar één iemand uit de kring staat.

Lees ook: Meer bewegen in de klas en 4 websites die je hierbij helpen

Commando…

Alle kinderen staan op een lijn. De leerkracht geeft de klas commando’s. Enkele voorbeelden zijn: spring, ren naar de overkant, tik je tenen aan of draai een rondje. Als de leerkracht ‘commando spring’ zegt voeren de kinderen het commando uit. Als de leerkracht geen ‘commando’ zegt, maar alleen ‘spring’ voeren de kinderen het commando niet uit.
De kinderen zijn af wanneer ze een commando niet uitvoeren wanneer het wel moet of het tegenovergestelde; wel een commando uitvoeren wanneer ze dit niet moeten doen. De kinderen die af zijn gaan de kant van de zaal zitten.

Hoeveel hoepels?

Dit spel is zeer geschikt als afsluiter van de les. Het brengt de kinderen weer tot rust.
Alle kinderen zitten in de kring met één iemand in het midden. Het kind in het midden zit gehurkt met zijn handen voor zijn ogen zodat hij niks kan zien. De leerkracht geeft een paar kinderen een hoepel en zij proberen die zo stil mogelijk over het kind heen te leggen. Wanneer er een aantal hoepels over het kind zijn heen gelegd vraagt de leerkracht aan de leerling hoeveel hoepels er om hem heen zijn gelegd. Het is nu aan het kind om het juiste aantal hoepels te raden.

Animal vector created by stories – www.freepik.com

Geef een reactie